Gizlilik Politikası

EMA Engineering Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), Ema Proses Tasarım Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış olup, web sitesi (www.emaengineering.com) aracılığıyla site ziyaretçileri tarafından Ema Proses Tasarım Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüz içermektedir.

Lütfen web sitesini kullanmadan önce bu Gizlilik Politikasını okuyun. Ema Proses Tasarım Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu gizlilik bildirimini değiştirme hakkını saklı tutar. Burada herhangi bir değişiklik yapılması halinde Gizlilik Politikası’nın yeni versiyonu internet sitesinde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanması,  İşlenmesi ve Hukuki Gerekçeler

Ema Proses Tasarım Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti., web sitesi faaliyetleri kapsamında, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında otomatik olarak veya başka yollarla elektronik ortamda aşağıdaki kanallar aracılığıyla toplamaktadır.

  • Web sitesindeki iletişim kanalları.

  • Web sitesindeki çerezler ve diğer benzeri teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak bir kişinin kimliğinin belirlenmesine olanak sağlamaz).

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bir ziyaretçi olarak Web Sitesini kullanmak için herhangi bir kişisel bilgi vermenize gerek yoktur. Bu Web Sitesi yalnızca ziyaretçiler tarafından özel ve gönüllü olarak sağlanan kişisel bilgileri toplar. Bu bilgiler adınız, mevcut iş unvanınız, şirket adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon ve faks numaralarınızdan oluşabilir.

Yukarıdakilere ek olarak Ema Proses Tasarım Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kişisel Verilerinizi, KVK Kanunu’nun 5/2 maddesi uyarınca belirli hallerde kullanabilmektedir. (Kanunen açıkça izin verilen, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki bir yükümlülüğe uygunluk, veri sahibinin kendisi tarafından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kamuya açıklanan kişisel veriler, veri sahibinin meşru menfaati ve veri kontrolü).

Ziyaretçilerden genellikle hassas bilgiler (ör. Irk, etnik köken, dini inançlar, sabıka kaydı, fiziksel veya zihinsel sağlık, cinsel eğilime ilişkin veriler) talep etmeyiz. Gerektiğinde bu tür bilgileri toplamak ve kullanmak için açık rızanızı alacağız.

Bilgi Kullanımı

Bazen belirli içeriğe erişim sağlamak, düzenlenen bir etkinliğe katılmak, bir ankete yanıt vermek veya belirli ilgi alanlarıyla ilgili iletişim talep etmek için bu site aracılığıyla kişisel bilgilerinizi temin edebiliriz. Bu gibi durumlarda gönderdiğiniz bilgiler, talebinizi yönetmek, Web Sitemizi ve size sunulan ilgili hizmetleri özelleştirmek ve geliştirmek için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi ayrıca pazarlama amacıyla veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz hizmetlerle ilgili promosyon malzemeleri veya iletişimler göndermek için de kullanabiliriz. Hizmetler hakkında geri bildirimde bulunmak, Pazar analizi ya da diğer araştırma amaçları için de sizinle iletişime geçebiliriz.

Bilgilerin Üçüncü Şahıslarla Paylaşılması

Kişisel Verileriniz, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar kapsamında, özellikle sitenin ve sitede kullanıcılar tarafından sunulan hizmetlerin doğru kullanımı ve siteye ait veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere, belirtilen ölçüde aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, depolama, arşivleme, bilgi teknolojileri (sunucu, barındırma, program, bulut bilişimi, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları vb.) konularında yardım aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilecektir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri kapsamında, işbu Gizlilik Politikası gereğince belirlenen verilerin işlenmesi, aktarımın gerekli olduğu hallerde, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara, diğer ilişkili taraflara ve yetkili kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Bilgi Güvenliği

Ziyaretçiler tarafından bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan tüm bilgileri, yetkisiz erişime, ifşa edilmeye, değiştirilmeye veya imha edilmeye karşı korumak için ticari teknoloji ve operasyonel güvenlik standartlarına sahibiz.

Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında belirlenen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıda belirtilen adres aracılığıyla Ema Mühendislik A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Adres:

Akçaburgaz mah.Alkop cad. No: 33/3 , 34522 Esenyurt – Istanbul / TURKIYE